Phim ngắn về Cơ đốc  “GÕ CỬA” | Sai lầm dễ mắc phải nhất khi nghênh tiếp Chúa là gì?

Phim ngắn về Cơ đốc “GÕ CỬA” | Sai lầm dễ mắc phải nhất khi nghênh tiếp Chúa là gì?

473 |24/05/2020

Phim ngắn về Cơ đốc “GÕ CỬA” | Sai lầm dễ mắc phải nhất khi nghênh tiếp Chúa là gì?

Nhiều tín hữu trong các giới tôn giáo tin lời các mục sư và trưởng lão nói rằng, “Mọi lời và công tác của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh. Không thể có lời Đức Chúa Trời nằm ngoài Kinh Thánh”. Nhưng mà có căn cứ kinh thánh nào cho điều này không? Đức Chúa Jêsus có nói những lời này không? Trong sách Khải Huyền, đã nhiều lần tiên tri rằng, “Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng”. Những lời của Chúa nói quá rõ ràng: Khi Chúa đến trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ lại phán. Trong việc nghinh tiếp Chúa đến, nếu chúng ta không tách khỏi Kinh Thánh và tìm kiếm điều Đức Thánh Linh phán với các hội thánh, chúng ta sẽ có thể nghinh tiếp Chúa sao?

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy