Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Suy ngẫm về Tai họa

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Suy ngẫm về Tai họa

637 |25/03/2020

Nhiều người nghĩ rằng vận mệnh của họ do chính tay họ nắm giữ. Nhưng khi tai họa đến, tất cả những gì chúng ta cảm thấy lại là sự bất lực, sợ hãi và kinh hoàng, và chúng ta ý thức được sự nhỏ nhoi và mỏng manh của sự sống… Ai là sự cứu rỗi duy nhất của chúng ta? Phim tài liệu âm nhạc Cơ Đốc - Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật - sẽ sớm tiết lộ câu trả lời!

Một số tài liệu trong video này là từ:

The White House

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy