Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 12: Sự hưng thịnh và sụp đổ của Đế quốc La Mã

Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 12: Sự hưng thịnh và sụp đổ của Đế quốc La Mã

0 |21/10/2020

Đế quốc La Mã cổ đại vì sự truyền bá Cơ Đốc giáo mà hình thành và trở nên hưng thịnh. Thời kỳ hoàng kim chính là khi Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo. Và nó đã bị hủy diệt vì bắt bớ các Cơ Đốc nhân… Hãy xem đoạn phim Cơ Đốc này để biết nguyên nhân phía sau sự hưng thịnh và sụp đổ của Đế quốc La Mã.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy