Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 14: Sự trỗi dậy và sứ mệnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Phim ngắn tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” 14: Sự trỗi dậy và sứ mệnh của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

0 |21/10/2020

Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng khi thành lập đất nước… mỹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình toàn cầu và làm cân bằng trật tự thế giới. Hoa Kỳ đóng vai trò không thể thay thế trong việc duy trì và ổn định tình hình thế giới.

Một số tài liệu trong video này là từ: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy