Phim Phúc Âm | Được cứu | Tiết lộ lẽ mầu nhiệm được cứu và vào thiên quốc

20/01/2024

Được cứu là gì? Những người tin vào Đức Chúa Jêsus nghĩ rằng nếu họ chân thành cầu nguyện với Chúa, thú tội và ăn năn, họ sẽ được tha tội và được ban sự cứu rỗi, rồi khi Chúa đến, họ sẽ được đưa thẳng vào thiên quốc. Nhưng được cứu có đơn giản như thế?

Nhân vật chính, Từ Trí Khiêm, đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhiệt tâm dâng mình vì Đức Chúa Trời, từ bỏ mọi sự để thực hiện bổn phận. Vì vậy mà anh đã bị Trung Cộng bắt giữ và tra tấn. Sau khi ra tù, anh tiếp tục thực hiện bổn phận, có được một số trải nghiệm thực tế, bài giảng và công tác của anh giải quyết được một số vấn đề thực tế cho các anh chị em. Sau đó, vợ anh cũng bị bắt, nhưng anh không hề oán trách, không hề trở nên tiêu cực hay suy sụp… Những điều đó khiến anh nhận được sự khen ngợi và tán dương từ các anh chị em. Từ Trí Khiêm cho rằng mình có thực tế lẽ thật và sẽ dễ dàng bước vào thiên quốc. Nhưng không lâu sau, một thử luyện bất ngờ đến với anh – vợ anh đã qua đời do sự tra tấn của cảnh sát Trung Cộng. Từ Trí Khiêm quẫn trí, nảy sinh quan niệm và hiểu lầm về Đức Chúa Trời, oán trách Đức Chúa Trời, có những ý nghĩ phản nghịch và phản bội Đức Chúa Trời… Sau đó, khi nhận ra mình đang phản bội Đức Chúa Trời, anh bắt đầu phản tỉnh, và tự hỏi liệu những người như anh ấy, trải qua thử luyện và rồi oán trách, hiểu lầm Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời có thực sự được cứu hay không, có thực sự đủ tư cách bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời hay không?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Các series video khác

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger