Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Video thánh ca lời Chúa | Hai ngàn năm Khao khát

Series Video Nhạc   621  

Giới thiệu

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: http://bit.ly/36w8Soi


Video thánh ca lời Chúa | Hai ngàn năm Khao khát


Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt làm rúng động giới tôn giáo,

làm rối loạn trật tự tôn giáo,

và khuấy động linh hồn mọi người khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời.

Ai không kinh ngạc? Ai không khao khát thấy Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Trời đã ở giữa nhân loại hàng ngàn năm, nhưng nhân loại chẳng hề hay biết.

Ngày nay, chính Đức Chúa Trời xuất hiện để canh tân tình yêu cũ của Ngài với nhân loại.


Sau khi rời Giuđêa, Đức Chúa Trời biến mất không một dấu vết.

Người người khao khát lại được thấy Ngài,

nhưng họ chẳng bao giờ ngờ chuyện đoàn tụ với Ngài ở đây và hôm nay.

Làm sao chuyện này không khơi lại ký ức cũ?

Hai ngàn năm trước,

Si-môn con ông Giô-na đã gặp Đức Chúa Jêsus,

và ăn cùng bàn với Chúa.

Nhiều năm theo Chúa đã khiến ông mến Ngài thêm đậm sâu.

Ông mến Jêsus đến tận đáy lòng.

Đức Chúa Trời đã ở giữa nhân loại hàng ngàn năm, nhưng nhân loại chẳng hề hay biết.

Ngày nay, chính Đức Chúa Trời xuất hiện để canh tân tình yêu cũ của Ngài với nhân loại.

để canh tân tình yêu cũ của Ngài với nhân loại.

trích từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới


Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.


Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.


Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời