Thánh Ca Cơ Đốc | Hết thảy những ai dùng Kinh Thánh để lên án Đức Chúa Trời đều là những người Pha-ri-si | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Hết thảy những ai dùng Kinh Thánh để lên án Đức Chúa Trời đều là những người Pha-ri-si | MV

309 |03/02/2021

Người Pha-ri-si Do Thái đã dùng luật pháp của Môi-se để kết án Jêsus.

Họ đã không tìm kiếm sự tương hợp với Jêsus của thời đó,

mà hết mực tuân theo luật pháp đến từng câu chữ,

đến mức – sau khi buộc tội Ngài không tuân theo luật pháp của Cựu Ước

và không phải là Đấng Mê-si –

cuối cùng họ đã đóng đinh Jêsus vô tội lên cây thập tự.

Bản chất của họ là gì?

Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao?

Họ bị ám ảnh bởi từng câu từ một của Kinh Thánh

trong khi không chú ý gì đến ý muốn của Ta lẫn các bước và phương pháp công tác của Ta.

Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật,

mà là những người bám lấy câu từ một cách cứng nhắc;

họ không phải là những người tin vào Đức Chúa Trời,

mà là những người tin vào Kinh Thánh.

Để bảo toàn lợi ích của Kinh Thánh,

để đề cao chân giá trị của Kinh Thánh, và để bảo vệ thanh danh của Kinh Thánh,

họ đã đi quá xa đến mức đóng đinh Jêsus nhân từ lên cây thập tự.

Điều này họ làm chỉ đơn thuần là để bảo vệ Kinh Thánh,

và để duy trì địa vị từng lời một của Kinh Thánh trong lòng mọi người.

Do vậy, họ thà từ bỏ tương lai của họ và của lễ chuộc tội

để kết án tử hình Jêsus, Đấng đã không tuân theo giáo lý của Kinh Thánh.

Họ chẳng phải đều là tay sai cho từng lời một của Kinh Thánh sao?

Bản chất của họ là gì?

Chẳng phải họ đã không tìm cách tương hợp với lẽ thật đó sao?

Họ bị ám ảnh bởi từng câu từ một của Kinh Thánh

trong khi không chú ý gì đến ý muốn của Ta lẫn các bước và phương pháp công tác của Ta.

Họ không phải là những người tìm kiếm lẽ thật,

mà là những người bám lấy câu từ một cách cứng nhắc;

họ không phải là những người tin vào Đức Chúa Trời,

mà là những người tin vào Kinh Thánh.

Về bản chất, họ là những con chó giữ cửa của Kinh Thánh.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy