Phim ngắn về Cơ đốc “MONG MỎI”: Ai sẽ được cất lên trước tiên khi Chúa đến?

Phim ngắn về Cơ đốc “MONG MỎI”: Ai sẽ được cất lên trước tiên khi Chúa đến?

372 |30/03/2020

Nhiều người tin vào Chúa tin rằng miễn là họ hy sinh, dốc trọn bản thân, và làm việc chăm chỉ, chắc chắn họ sẽ nằm trong số những người đầu tiên được cất lên. Nhưng điều này có căn cứ trên lời Chúa không? Đức Chúa Jêsus đã phán: “Song có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu” (Ma-thi-ơ 19:30). “Chiên Ta nghe tiếng Ta” (Giăng 10:27). Rõ ràng là việc ai đó được cất lên hay không được xác định bởi việc họ có nghe tiếng Chúa hay không. Những người đầu tiên nghe tiếng Ngài, chấp nhận sự xuất hiện và công tác của Ngài, thì là những trinh nữ khôn ngoan, và họ sẽ được cất lên đầu tiên.

Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thìnghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.

Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy