Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Có phải Chúa thực sự ngự trên mây mà tái lâm?

22/12/2021

Các thảm họa đang xảy ra liên tiếp. Những người tin Chúa lâu nay đã chăm chăm nhìn lên trời và khẩn thiết trông đợi Chúa ngự trên mây mà tái lâm và đưa họ lên trời, cứu họ khỏi các thảm họa, đưa họ vào thiên quốc. Tuy nhiên, các thảm họa đã ập đến mà họ vẫn chưa nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus ngự trên mây mà đến. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ, tự hỏi liệu Đức Chúa Jêsus có thật sự đến hay không và lòng họ vô cùng bất an. Khi họ chăm chăm nhìn trời và chờ đợi Chúa ngự trên mây mà đến, thì Tia Chớp Phương Đông đang làm chứng rằng Chúa đã tái lâm và Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Nhiều người ở mọi giáo phái, sau khi đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ nhận ra mình đang nghe tiếng Đức Chúa Trời, và họ đến trước Đức Chúa Trời Toàn Năng, nghênh tiếp Chúa. Còn có nhiều người đang quan sát và tự hỏi: Chúa có thật sự ngự trên mây mà xuống không? Chính xác thì Chúa sẽ giáng lâm theo cách nào, ngự trên mây mà đến hay làm Con người nhập thể? Tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ đem lại câu trả lời cho các bạn.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Các series video khác

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger