Thánh Ca Cơ Đốc | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Phước cho những ai chấp nhận công việc mới của Đức Chúa Trời | MV

220 |05/02/2021

Tất cả những ai có thể vâng theo những lời phán hiện tại của Đức Thánh Linh

đều được ban phước.

Không quan trọng họ đã từng như thế nào,

hay Đức Thánh Linh đã từng hoạt động bên trong họ ra sao –

những ai đã có được công tác mới nhất của Đức Chúa Trời là những người được phước nhất,

và những ai không thể đi theo công tác mới nhất ngày nay đều bị loại bỏ.

Đức Chúa Trời muốn những người có thể chấp nhận sự sáng mới,

và Ngài muốn những người chấp nhận và biết đến công tác mới nhất của Ngài.

Có thể tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh

và hiểu được những điều mới mẻ,

hơn nữa, có thể gạt sang một bên những quan niệm cũ,

và vâng phục công tác của Đức Chúa Trời ngày nay.

Nhóm người này, những người chấp nhận công tác mới nhất của ngày nay,

đã được định trước các thời đại bởi Đức Chúa Trời, và là những người được phước nhất.

Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,

và vì thế, trên khắp trời đất,

và xuyên suốt các thời đại,

không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này.

Và vâng phục công tác của Đức Chúa Trời ngày nay.

Nhóm người này, những người chấp nhận công tác mới nhất của ngày nay,

đã được định trước các thời đại bởi Đức Chúa Trời, và là những người được phước nhất.

Các ngươi trực tiếp nghe tiếng Đức Chúa Trời, nhìn thấy sự xuất hiện của Đức Chúa Trời,

và vì thế, trên khắp trời đất,

và xuyên suốt các thời đại,

không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này,

không ai được phước hơn các ngươi, nhóm người này.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy