Thánh Ca Cơ Đốc | Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Chỉ những ai có đức tin đích thực mới đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời | MV

252 |03/02/2021

Khi Môi-se đập vào hòn đá, và nước được Đức Giê-hô-va ban cho chảy ra,

đó là vì đức tin của người.

Khi Đa-vít chơi đàn sắt ca ngợi Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va –

với tấm lòng tràn đầy niềm vui –

đó là vì đức tin của người.

Khi Gióp bị mất đi đàn gia súc đầy trên núi

cùng khối lượng tài sản không đếm xuể của mình,

và thân thể của người bị bao phủ trong những ung độc,

đó là vì đức tin của người.

Khi người có thể nghe tiếng Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va,

và thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va,

đó là vì đức tin của người.

Việc Phi-e-rơ đã có thể đi theo Đức Chúa Jêsus Christ là vì đức tin của người.

Việc người đã có thể chịu đóng đinh trên thập tự giá vì Đức Chúa Trời

và làm chứng vinh quang cũng là vì đức tin của người.

Khi Giăng nhìn thấy ảnh tượng vinh quang của Con người,

đó là vì đức tin của người.

Khi người nhìn thấy khải tượng về thời kỳ sau rốt,

càng đúng là vì đức tin của người.

Lý do tại sao điều gọi là vô số dân ngoại bang

đã có được sự mặc khải của Đức Chúa Trời,

và đã biết được rằng Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt

để làm công tác của Đức Chúa Trời ở giữa con người,

cũng là vì đức tin của họ.

Tất cả những người bị đánh đập bởi những lời gay gắt của Đức Chúa Trời

mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi –

chẳng phải họ đã làm được như vậy là nhờ đức tin của họ sao?

Tất cả những người bị đánh đập bởi những lời gay gắt của Đức Chúa Trời

mà vẫn được chúng an ủi và được cứu rỗi –

chẳng phải họ đã làm được như vậy là nhờ đức tin của họ sao?

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Hiển thị thêm
Làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi vào vương quốc thiên đàng? Ở đây có lối đi.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy