Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Thánh ca ngợi khen | Chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng | Vũ đạo thờ phượng

Video Nhảy Múa Và Ca Hát   867  

Giới thiệu

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào trong đức tin, hãy liên lạc với chúng tôi bất kỳ lúc nào: http://bit.ly/36w8Soi


Thánh ca ngợi khen | Chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng | Vũ đạo thờ phượng


Chúng ta nghĩ đến Chúa, cầu nguyện và đọc, thông công

và suy niệm, suy ngẫm và kiếm tìm Chúa.

Sống trong lời Chúa, ta thấy Ngài đáng mến.

Lẽ thật giải phóng ta, ta cảm nếm tình yêu đích thực của Chúa.

Đời sống hội thánh phong phú, chúc tụng bằng nhiều phương thức.

Chúng ta không thể không hát ca nhảy múa chúc tụng Chúa.

Ta chúc tụng không gò bó, không quy tắc.

Chúc tụng chân thành khiến ta luôn vui mừng.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.


Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

Ta thông công lẽ thật, đạt được công tác của Đức Thánh Linh,

ta chia sẻ trải nghiệm, cuộc sống tiến triển.

Ta đều là dân trong nước Chúa,

và ta đều có lòng thành yêu mến Ngài.

Ta một lòng một trí thực thi bổn phận,

và ta thấy phúc lành và sự lãnh đạo của Chúa.

Sự phán xét thanh tẩy ta, ta thấy Chúa công chính.

Ta thải loại sự bại hoại, được nên mới.

Ta sống như người thành thật.

Đây chính là đời sống ở vương quốc, dụng tâm thành thực kính bái Chúa.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng.

Anh chị em quy tụ bên nhau,

ta đã trải qua nhiều thăng trầm.

Chính quyền đàn áp quá hèn hạ,

ta đã chịu bách hại và gian khổ.

Chẳng gì lay được quyết tâm ta.

Điều này là nhờ lời Chúa hướng dẫn.

Cái giá đau đớn Chúa đã trả để cứu rỗi ta

thật không đong đếm nổi.

Chúa sống giữa chúng ta, hướng dẫn ta luôn mãi.

Thời gian, cuộc sống tươi đẹp này thật quá quý báu.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng.


Trích từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới


Tia Chớp Phương Đông, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng được tạo lập bởi sự xuất hiện và công việc của Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự trở lại của Chúa Jêsus, Đấng Christ của những ngày sau rốt. Hội Thánh này được hình thành từ tất cả những ai chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt và được lời của Ngài chinh phục và cứu rỗi. Hội Thánh này được thành lập hoàn toàn bởi chính Đức Chúa Trời Toàn Năng và được Ngài dẫn dắt như Đấng Chăn Chiên. Chắc chắn nó không được tạo ra bởi con người. Đấng Christ là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Chiên của Đức Chúa Trời thì nghe tiếng Đức Chúa Trời. Chỉ cần đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời đã xuất hiện.


Tuyên bố đặc biệt: Video này được sản xuất như một tác phẩm phi lợi nhuận bởi Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và đã được phát hành công khai miễn phí. Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nó. Không có sự đồng ý từ trước của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, không một tổ chức, nhóm cộng đồng, hay cá nhân nào được bóp méo, xuyên tạc, trích xuất các đoạn clip từ video này hay tạo ra bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ nó. Nghiêm cấm sử dụng trực tiếp hay gián tiếp video này cho các mục đích thương mại.


Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời