Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Truyền bá phúc âm cho ba tôi

Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Truyền bá phúc âm cho ba tôi

0 |12/10/2020

Nhân vật chính tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt khi theo học trường dòng. Nghĩ đến cha mình, một chấp sự của hội thánh thông thạo Kinh Thánh và đã phụng sự Chúa nhiều năm, anh quyết định chia sẻ phúc âm với ông càng sớm càng tốt. Thật bất ngờ là ba anh lại cố chấp bám vào nghĩa đen của những lời trong Kinh Thánh và quan niệm tôn giáo của mình. Ông từ chối tìm kiếm và tìm hiểu phúc âm. Thậm chí anh không ngờ, ba anh còn đuổi anh ra khỏi nhà. Được những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng khích lệ, anh quyết định tiếp tục chia sẻ phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời sau khi rời khỏi nhà. Vài tuần sau, ba anh bất ngờ liên lạc với anh và nói rằng, nhờ cầu nguyện, tìm kiếm và tra cứu Kinh thánh, ông đã thấy rằng con đường mà con trai mình đã chia sẻ là phù hợp với Kinh Thánh, và bây giờ ông muốn tìm kiếm và tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Liệu cuối cùng, ba anh có thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Chiên Con không? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong đoạn phim “Truyền bá Phúc âm cho Ba tôi” nhé.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy