Lời Đức Chúa Trời | Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4) (Phần I)

Lời Đức Chúa Trời | Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (4) (Phần I)

108 |01/01/2021

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Zalo
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy