Lời Đức Chúa Trời | Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”

Lời Đức Chúa Trời | Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”

0 |17/10/2020

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy