Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Căn nguyên ẩn giấu của việc khoan dung với người khác

19/01/2023

Anh là một trưởng nhóm. Khi thấy người khác cẩu thả trong bổn phận, anh không chỉ ra vấn đề, cũng không xử lý họ. Anh chỉ dung túng và bỏ qua cho họ. Tâm tính bại hoại nào ẩn sau việc khoan dung với người khác? Anh tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chuyện này như thế nào? Mời xem video này để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger