Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Phản tỉnh về việc báo đáp ân tình

20/01/2023

Nhân vật chính nhận được một bức thư thông báo rằng hội thánh đang chuẩn bị tài liệu để khai trừ Trương Hoa. Họ yêu cầu anh viết đánh giá về chị ta. Anh cảm thấy không sẵn lòng làm thế, vì trước kia Trương Hoa đã giúp anh rất nhiều. Giờ mà nêu ra hết những biểu hiện xấu của Trương Hoa thì chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao? Cuối cùng, anh đã viết đánh giá, nhưng vẫn cảm thấy mắc nợ chị ta. Mãi đến khi đọc lời Đức Chúa Trời, anh mới thấy thực chất quan niệm truyền thống “báo đáp ân tình” là như thế nào, và anh đã tháo bỏ xiềng xích, tự giải phóng cho mình.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger