Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Sự đau khổ từ danh tiếng và địa vị

10/10/2021

Sau khi nhân vật chính được chọn làm trưởng nhóm chăm tưới, chị lo mình sẽ bị mất thể diện và bị xem thường nếu như không thể cung cấp mối thông công sâu sắc và giúp giải quyết được vấn đề của các anh chị em. Chị thường bị phân tâm bởi những suy nghĩ này và thậm chí còn sợ tham gia các buổi họp. Trong một buổi họp, vì lo mình sẽ không thể giải quyết được vấn đề của các anh chị em, chị bỗng trở nên bối rối và lo lắng đến độ không còn suy nghĩ thông suốt nổi. Chị chỉ có thể miễn cưỡng thông công một chút dựa trên kiến thức giáo lý, nhưng chẳng thể giải quyết được vấn đề của các anh chị em. Chuyện này khiến chị đau khổ và tuyệt vọng đến độ thậm chí còn cân nhắc chuyển giao bổn phận này cho người khác… Nhân vật chính đã làm thế nào để vượt qua đau khổ, loại bỏ xiềng xích của danh tiếng, địa vị và đạt được sự tự do trong tâm hồn? Hãy xem video để tìm hiểu nhé!

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy