Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Ẩn sau “Tình yêu thương”

13/10/2021

Vì sống theo những lời như “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp” và “Đánh người đừng đánh vào mặt, chửi người đừng nhằm điểm yếu”, mà chị có thể kết thân được với vài người bạn, nhưng sau khi tin Đức Chúa Trời, chị nhận ra rằng những triết lý Sa-tan đó đang khiến chị sống mà không có hình tượng giống con người. Khi phát hiện ra anh chị em mình có vấn đề cần được phơi bày và thông công, chị lại chỉ trích nhẹ nhàng vì sợ người khác sẽ nói là chị thiếu tình nghĩa. Điều này rốt cuộc lại gây hại cho đời sống của anh chị em mình và gây tổn hại cho lợi ích hội thánh. Cuối cùng, chị thấy được rằng ẩn sau “tình yêu thương” của chị thật ra là một động cơ ngầm nhằm bảo vệ hình ảnh và địa vị của mình. Chị thấy được mình gian xảo, quỷ quyệt, ích kỷ và đáng khinh đến thế nào, cũng như học được cách để có thể thực sự giúp đỡ người khác vì yêu thương.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy