Phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật

26/12/2021

Hôm nay tôi muốn bàn luận về cách để phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật. Một số người sẽ hỏi việc đó thì liên quan gì tới đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Trời. Liên quan khá nhiều đấy. Các bạn có biết Đấng Christ là ai không? Nếu các bạn biết Đấng Christ là Đấng Cứu Thế giáng trần, mà hiện giờ những thảm họa đang giáng xuống và thời kỳ sau rốt đang đến, vậy các bạn có nghĩ mình cần một Đấng Cứu Thế không? Nếu cần một Đấng Cứu Thế, thì các bạn có biết mình cần ai cứu rỗi không? Các bạn có biết cách để nghênh tiếp Đấng Cứu Thế không? Các bạn nghĩ chuyện này có quan trọng và liên quan đến mình không? Ví dụ nhé, 2.000 năm trước, Đấng Cứu Thế Jêsus đã đến để cứu chuộc nhân loại, và bày tỏ nhiều lẽ thật. Lúc đó người Do Thái đã biết lời của Đức Chúa Jêsu rất có thẩm quyền, quyền năng và đều là lẽ thật. Nhưng vì danh Ngài không phải là Đấng Mê-si và Ngài không cứu họ khỏi sự thống trị của người La Mã như họ tưởng tượng, nên họ không công nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ. Họ lên án và phỉ báng Ngài là mê hoặc mọi người và cuối cùng đóng đinh Ngài vào thập giá. Vậy họ đã lãnh hậu quả thế nào? Người Do Thái đóng đinh Đức Chúa Trời nhập thể vào thập giá có phải là chuyện đơn giản không? Chắc chắn họ sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả. Chúng ta đều biết 60 năm sau, quốc gia Y-sơ-ra-ên đã bị Titus của La Mã tiêu diệt. Quốc gia Y-sơ-ra-ên bị hủy diệt trong bao lâu? Gần 2.000 năm! Vì đã đóng đinh Đấng Cứu Thế vào thập giá, người Y-sơ-ra-ên đã phải trả một cái giá quá đắt. Vậy việc nghênh tiếp Đấng Cứu Thế có quan trọng không? Có ai trên trần gian này dám cả gan xúc phạm Đấng Cứu Thế? Nếu các bạn không biết hay không tiếp nhận Ngài, lại còn còn chống đối và lên án Ngài, thì các bạn xong đời rồi – chết chắc rồi, các bạn chắc chắn sẽ đi đến diệt vong. Nếu muốn được cứu rỗi và sống sót qua thảm họa, các bạn phải tiếp nhận Đấng Cứu Thế! Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến, và Ngài chính là Đấng Cứu Thế giáng trần, đang bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi những thảm họa. Nhưng liệu bạn có nhận ra Ngài không? Bạn có tiếp nhận Ngài không? Dù nhiều người công nhận lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng có quyền năng và thẩm quyền, nhưng khi họ thấy rằng Ngài không ngự trên mây mà đến và Ngài không mang danh Đức Chúa Jêsus, thì họ cố chấp cự tuyệt tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thậm chí họ còn hùa theo giới tôn giáo, lên án và phỉ báng Ngài, nói rằng Chúa nhập thể là một Christ giả, rằng đây là một trò lừa đảo. Và các thế lực địch lại Đấng Christ của giới tôn giáo về phe với bè lũ ma quỷ Đảng Cộng Sản, điên cuồng truy sát Đấng Christ, cố tiêu diệt Ngài, bách hại những ai chia sẻ phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời, đòi hủy diệt hoàn toàn Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và đuổi Đức Chúa Trời ra khỏi nhân loại. Việc này phạm phải tội ác tày trời là đóng đinh Đức Chúa Trời vào thập giá một lần nữa, nên chắc chắn họ sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Như Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khốn thay cho những kẻ đóng đinh Đức Chúa Trời(Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bất cứ nơi đâu sự nhập thể xuất hiện là nơi ấy kẻ thù bị tiêu diệt. Trung Quốc sẽ là nước đầu tiên bị xóa sổ; nó sẽ bị tàn phá bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ tuyệt đối không nhân nhượng ở đó(Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Vậy nên thái độ của mọi người đối với Đấng Cứu Thế quyết định việc họ sẽ sống sót hay bị tiêu diệt.

Giờ mọi người đều biết rằng việc có thể nghênh tiếp Đấng Cứu Thế liên quan đến thành công hay thất bại trong đức tin, và liên quan đến kết cục hay đích đến cuối cùng của họ! Giờ chuyển sang điểm tiếp theo, hãy nói về cách mà Đấng Cứu Thế tái lâm vào thời kỳ sau rốt. Theo những quan niệm truyền thống của giới tôn giáo, Chúa chắc chắn sẽ ngự trên mây mà đến và đưa các tín hữu lên trời để gặp Ngài. Điều này hoàn toàn sai lầm. Đây chỉ là quan niệm của con người và không hề phù hợp với lời Chúa. Chính Đức Chúa Jêsus đã tiên tri “sự hiện đến của Con người”, “Con người đã hiển hiện”, “Con người đến”, và “Con người trong ngày Ngài”. Ngài nhấn mạnh “Con người” nhiều lần, cho thấy rằng khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ nhập thể làm Con người một lần nữa, và đây mới là sự xuất hiện của Đấng Christ trước nhân loại. Chuyện này chắc chắn như đinh đóng cột. Có thể một số người sẽ hỏi: “Nếu đó là Con người nhập thể, thì chẳng phải Ngài cũng giống như Đức Chúa Jêsus sao? Ngài phải trông như một người bình thường. Có nhiều người trên thế giới tự nhận là Đấng Christ tái lâm. Có người nói người này là Đấng Christ, có người lại nói là người khác. Vậy đâu là thật, đâu là giả? Làm sao chúng ta có thể nghênh tiếp Đấng Cứu Thế?”. Đây là chỗ mọi người bế tắc khi họ tìm hiểu con đường thật. Thực ra, đây không phải câu hỏi khó. Chỉ cần chúng ta suy ngẫm thật kĩ những lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus, chúng ta sẽ tìm ra con đường. Đức Chúa Jêsus phán: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật(Giăng 16:12-13). “Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!(Ma-thi-ơ 25:6). “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta(Khải Huyền 3:20). “Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Ðấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn(Ma-thi-ơ 24:23-24). Chúa đã phán rất rõ ràng. Khi Đức Chúa Jêsus tái lâm vào thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ phán nhiều lời hơn, dẫn dắt con người hiểu và bước vào mọi lẽ thật. Ngài đã nhắc nhở mọi người nhiều lần rằng điểm mấu chốt để nghênh tiếp Chúa chính là nghe tiếng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nghe ai đó làm chứng rằng “chàng rể đến”, chúng ta phải làm những trinh nữ khôn ngoan, tìm kiếm và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Đó là cách duy nhất để chào đón Chúa. Đó là con đường duy nhất để nghênh tiếp sự tái lâm của Ngài. Đấng Christ đã đến vào thời kỳ sau rốt, nên dĩ nhiên Ngài đang bày tỏ nhiều lẽ thật cho sự cứu rỗi nhân loại, nhưng Christ giả thì chỉ biết phô bày dấu kỳ và phép lạ để mê hoặc mọi người. Đây là nguyên tắc mấu chốt mà Đức Chúa Jêsus cho chúng ta biết để phân biệt Christ giả với Đấng Christ thật. Theo nguyên tắc này, chúng ta có thể biết đó là Christ giả hay Đấng Christ thật bằng cách xem họ có bày tỏ lẽ thật hay không. Nếu có bày tỏ lẽ thật, đó chính là Đấng Christ. Những ai không thể bày tỏ lẽ thật chính là Christ giả. Nếu có người tự nhận mình là Đấng Christ nhưng không thể bày tỏ lẽ thật, trái lại chỉ dựa vào những dấu kỳ và phép lạ, thì rõ ràng đó là bộ mặt giả tạo của một ác linh, một Christ giả đến để mê hoặc mọi người. Chiếu theo lời Đức Chúa Jêsus để phân biệt Đấng Christ thật với những kẻ giả mạo thì thấy rất đơn giản, đúng không? Nhưng thật đáng buồn, những tín đồ tôn giáo không tìm kiếm lẽ thật hay tìm kiếm tiếng Đức Chúa Trời dựa theo lời Chúa. Sợ bị Christ giả mê hoặc, họ thậm chí không tìm kiếm sự xuất hiện và công tác của Chúa. Đó chẳng phải là tự mình hại mình, tham bát bỏ mâm sao? Họ mù quáng bám vào Kinh Thánh về việc Chúa ngự trên mây mà đến, lên án và bác bỏ công tác của Đấng Christ vào thời kỳ sau rốt. Kết quả là họ đã mất cơ hội nghênh tiếp Đấng Cứu Thế và rơi vào thảm họa. Đó chẳng phải là hậu quả của sự ngu muội và vô tri của họ sao? Việc này ứng nghiệm những câu sau trong Kinh Thánh: “Kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu” (Châm Ngôn 10:21). “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết(Hô-sê-a 4:6).

Đối với việc làm sao để phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả, hãy tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này dựa theo lời của Đức Chúa Tròi Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về thịt và huyết; Ngài là sự nhập thể của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời(Thực chất của Đấng Christ là vâng phục ý muốn của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đức Chúa Trời trở nên xác thịt được gọi là Đấng Christ, và vì vậy, Đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá, bởi Ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời, và sự khôn ngoan trong công tác của Ngài, điều mà con người không thể đạt được. Những kẻ tự xưng là Đấng Christ, mà không thể thực hiện được công tác của Đức Chúa Trời đều là những kẻ giả mạo. Đấng Christ không chỉ là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trần thế, mà còn là xác thịt cụ thể Đức Chúa Trời mang khi Ngài thực hiện và hoàn tất công tác của Ngài giữa con người. Xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào, mà là một xác thịt có khả năng gánh vác trọn công tác của Đức Chúa Trời trên đất, thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời, và đại diện được cho Đức Chúa Trời, cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Sớm muộn gì những kẻ mạo nhận Đấng Christ hết thảy cũng sẽ gục ngã, bởi cho dù họ có tự xưng là Đấng Christ, nhưng họ không sở hữu chút gì thực chất của Đấng Christ. Và bởi thế mà Ta nói rằng tính xác thực của Đấng Christ không thể được định nghĩa bởi con người, mà chỉ có thể được trả lời và quyết định bởi bản thân Đức Chúa Trời(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, và Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm, và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì, và sẽ đem đến lẽ thật cho con người, ban sự sống cho con người, và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể; điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính Ngài bày tỏ và những lời Ngài phán ra. Nghĩa là, để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, và đó có phải là con đường thật hay không, thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của Ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của Ngài (công tác của Ngài, những lời phán của Ngài, tâm tính của Ngài và nhiều khía cạnh khác), chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của Ngài, và vì thế mà bỏ qua thực chất của Ngài, thì điều này chứng tỏ con người thật vô tri và ngu muội(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Có một số người bị quỷ dữ ám và kêu gào om sòm rằng: ‘Ta là Đức Chúa Trời!’ Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng bị bại lộ, vì họ đã sai về điều họ đại diện. Họ đại diện cho Sa-tan, và Đức Thánh Linh không chú ý gì đến họ. Cho dù ngươi tâng bốc bản thân lên cao đến đâu hay ngươi gào thét mạnh mẽ ra sao, thì ngươi vẫn là một tạo vật và là kẻ thuộc về Sa-tan. … Ngươi không thể đưa ra những con đường mới hay đại diện cho Thần được. Ngươi không thể bày tỏ công tác của Thần hay những lời Ngài phán được. Ngươi không thể làm công tác của chính Đức Chúa Trời, và ngươi không thể làm công tác của Thần. Sự khôn ngoan, phép lạ và sự không thể dò lường của Đức Chúa Trời, cùng toàn bộ tâm tính mà qua đó Đức Chúa Trời hành phạt con người – tất cả những điều này đều vượt quá khả năng bày tỏ của ngươi. Vì vậy, sẽ vô ích khi cố gắng tự xưng là Đức Chúa Trời; ngươi sẽ chỉ là hữu danh vô thực. Chính Đức Chúa Trời đã đến, nhưng không ai nhận ra Ngài, tuy vậy Ngài vẫn tiếp tục trong công tác của Ngài và làm việc đại diện cho Thần. Cho dù ngươi gọi Ngài là con người hay Đức Chúa Trời, là Chúa hay Đấng Christ, hay gọi Ngài là chị, thì điều đó không cũng quan trọng. Nhưng công tác Ngài làm là của Thần và đại diện cho công tác của chính Đức Chúa Trời. Ngài không quan tâm đến danh xưng con người gọi Ngài. Liệu danh xưng đó có thể quyết định công tác của Ngài không? Bất kể ngươi gọi Ngài là gì, khi nói đến Đức Chúa Trời, Ngài là xác thịt nhập thể của Thần Đức Chúa Trời; Ngài đại diện cho Thần và được Thần chấp thuận. Nếu ngươi không thể dọn đường cho một thời đại mới, hay kết thúc thời đại cũ, hay mở ra một thời đại mới, hay làm công tác mới, thì ngươi không thể được gọi là Đức Chúa Trời!(Lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Nếu, trong thời nay, nổi lên một người có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, trừ quỷ, chữa lành kẻ đau, và làm nhiều phép lạ, và nếu kẻ này tuyên bố rằng họ là Jêsus đã đến, thì đây sẽ là sự giả mạo tạo ra bởi những tà linh, bắt chước Jêsus. Hãy nhớ điều này! Đức Chúa Trời không lặp lại cùng một công tác. Giai đoạn công tác của Jêsus đã được hoàn tất, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thực hiện lại giai đoạn công tác đó nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không thể hòa hợp được với những quan niệm của con người; ví dụ như, Cựu Ước đã báo trước sự hiện đến của một Đấng Mê-si, và kết quả của lời tiên báo này là sự hiện đến của Jêsus. Điều này đã diễn ra rồi, thì sẽ là sai lầm khi một Đấng Mê-si khác lại đến. Jêsus đã đến một lần, và sẽ sai lầm nếu Jêsus lại đến lần này. Có một tên gọi cho từng thời đại, và mỗi tên gọi biểu thị đặc trưng của thời đại đó. Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. Do đó, Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác trong từng thời đại. Một khi từng giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành, thì nó sẽ sớm bị tà linh bắt chước, và sau khi Sa-tan bắt đầu theo sau gót chân của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đổi sang một phương pháp khác. Một khi Đức Chúa Trời đã hoàn thành một giai đoạn công tác của Ngài, thì nó bị các tà linh bắt chước. Các ngươi nên biết rõ về điều này(Biết về công tác ngày nay của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Đọc xong đoạn này, chúng ta đều hiểu rõ hơn về Đấng Christ, và cách để phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả đúng không? Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt làm Con người. Trông vẻ bề ngoài, Đấng Christ chỉ là một người thường bình thường. Nhưng thực chất của Ngài hoàn toàn khác với một người bình thường. Đấng Christ có Thần của Đức Chúa Trời bên trong Ngài, là hiện thân Thần của Đức Chúa Trời, nên Ngài có thực chất thần tính. Về căn bản, Đấng Christ là Đức Chúa Trời thật duy nhất, Chúa của tạo vật! Đấng Christ có thể bày tỏ lẽ thật, tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì mọi lúc mọi nơi. Ngài có thể thực hiện công tác cứu chuộc con người cũng như công tác phán xét và làm tinh sạch con người. Ngoài Đấng Christ ra, không con người thọ tạo, thiên thần, hay ác linh Sa-tan nào có thể bày tỏ lẽ thật, chứ chưa nói đến cứu rỗi nhân loại. Điều này là rất rõ ràng. Nên điểm mấu chốt để phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả chủ yếu là xem họ có bày tỏ lẽ thật không, họ có thể thực hiện công tác cứu rỗi con người không. Đây là nguyên tắc quan trọng và cơ bản nhất. Chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ nhiều lẽ thật và rao giảng con đường ăn năn, Ngài đã thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã bắt đầu Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Những lời của Chúa có rất nhiều quyền năng và thẩm quyền và chúng chứa đầy tâm tính của Đức Chúa Trời, với Ngài có gì và là gì. Trong lòng chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ trong xác thịt, hiện thân của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ hàng triệu lời của lẽ thật, và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Lời Ngài không những tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu bên trong Kinh Thánh, mà còn cả những lẽ nhiệm mầu trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Bao gồm mục đích kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, nội tình ba bước công tác của Ngài, Sa-tan làm bại hoại nhân loại như thế nào, Đức Chúa Trời từng bước công tác để cứu rỗi nhân loại ra sao, lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, lẽ thật bên trong Kinh Thánh, kết cục của mọi loại người, vương quốc của Đấng Christ giáng trần như thế nào, vân vân. Toàn bộ những lẽ nhiệm mầu này đã được hé lộ. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phán xét và phơi bày bản tính tội lỗi chống đối Đức Chúa Trời và tâm tính bại hoại của con người. Ngài chu cấp một con đường để loại bỏ sự bại hoại và được làm tinh sạch, vân vân. Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng rất phong phú, chúng đều là những lẽ nhiệm mầu và lẽ thật mà mọi người chưa từng nghe trước đây. Chúng mở mắt và đem lại sự viên mãn vô cùng, bất cứ ai đọc chúng đều phải thừa nhận chúng thật sự là lẽ thật. Những người được Đức Chúa Trời chọn trải qua sự phán xét của lời Ngài và hiểu nhiều lẽ thật; họ dần được làm tinh sạch khỏi sự bại hoại, làm chứng vang dội về việc loại bỏ tội lỗi và chiến thắng Sa-tan. Việc này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến(Giăng 16:12-13). Đoạn này chứng tỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là “Thần của lẽ thật”. Ngài là hiện thân của Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đấng Cứu Thế giáng trần.

Giờ tôi nghĩ mọi người đã hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đấng Christ, Đấng Cứu Thế. Đây không phải chỉ nói suông, mà đã được chứng minh dựa trên lẽ thật Ngài bày tỏ và công tác mà Ngài thực hiện. Thế còn Christ giả? Họ không ngừng lớn tiếng, “Ta là Đấng Christ”. Bạn có thể hỏi họ, “Các vị bày tỏ lẽ thật được không? Các vị có tỏ lộ được lẽ thật về sự bại hoại của con người không? Các vị có cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi không?”. Một việc thôi họ cũng không làm nổi. Họ choáng váng khi bị hỏi những câu hỏi này. Christ giả chỉ là sự giả mạo của Sa-tan hay ác linh, hoàn toàn không có sự sống và thực chất của Đức Chúa Trời. Nên họ không bao giờ có thể bày tỏ lẽ thật hay thực hiện công tác làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Họ chỉ có thể truyền bá những đạo lý sai lầm nhưng có vẻ đúng đắn hoặc phô bày những dấu kỳ và phép lạ để lừa gạt mọi người. Một số Christ giả có chút tài năng, họ có thể tự viết sách, và có thể giảng giải dựa trên kiến thức Kinh Thánh uyên thâm. Nhưng mọi điều họ chia sẻ đều là quan niệm và lý luận của con người, dù có nghe hay đến mấy, cũng không phải là lẽ thật. Chúng không thể cung dưỡng cho sự sống của con người hay giúp mọi người hiểu Đức Chúa Trời và lẽ thật, nhât là chúng không thể cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi để chúng ta được làm tinh sạch. Đây là sự thật rõ ràng. Một Christ giả hoàn toàn không có lẽ thật, nhưng họ có dã tâm rất lớn, và muốn mọi người tôn thờ họ như Đức Chúa Trời. Vậy họ làm những gì? Họ bắt chước công tác trước đó của Đức Chúa Trời, phô bày một vài dấu kỳ và phép lạ đơn giản để mạo nhận làm Đấng Christ, và mê hoặc người khác bằng chút ân huệ nhỏ bé. Nếu một tín hữu không yêu lẽ thật, mà chỉ muốn ăn uống thỏa thuê và hưởng thụ ân điển, và chỉ cần vài dấu kỳ và phép để xem ai đó có phải Đức Chúa Trời hay không những người như thế rất dễ bị mê hoặc. Thực ra, mấy trò của Christ giả chỉ có thể lừa những người tối dạ và khờ khạo. Chiên của Đức Chúa Trời, những trinh nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ bị Christ giả dụ dỗ, vì họ yêu lẽ thật và lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Khi họ nghe tiếng Đức Chúa Trời, họ tiếp nhận và nghe theo. Đức Chúa Trời đã sớm định đoạt việc này từ lâu. Như Đức Chúa Jêsus đã phán: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta(Giăng 10:27). “Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha(Giăng 10:29).

Tôi nghĩ giờ chúng ta đã hiểu rõ cách để phân biệt Đấng Christ thật với Christ giả. Đấng Christ là Đức Chúa Trời trong xác thịt, lẽ thật, con đường và sự sống. Thực chất thần tính của Đấng Christ chủ yếu biểu hiện qua khả năng bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác của Đức Chúa Trời. Cho dù Ngài không có vẻ ngoài nổi bật, không có quyền lực hay địa vị, dù Ngài được con người ủng hộ hay bác bỏ, chỉ cần Ngài có thể bày tỏ lẽ thật, tâm tính của Đức Chúa Trời, và Ngài có gì và là gì, và Ngài có thể thực hiện công tác cứu rỗi, thì Ngài chính là hiện thân của Đức Chúa Trời. Việc này quá rõ ràng. Những lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, công tác của Ngài để phán xét và làm tinh sạch nhân loại hoàn toàn chứng tỏ rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời trong xác thịt, rằng Ngài là hiện thân của Đấng Christ. Chúng ta phải tiếp nhận và đi theo Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, để đạt được lẽ thật, được cứu rỗi hoàn toàn, và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng hiện tại nhiều người thấy các mục sư và lãnh đạo tôn giáo cùng chế độ Sa-tan của Đảng Cộng Sản điên cuồng chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên họ nghĩ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là con đường thật. Lý lẽ của họ là: Nếu đây là công tác của Đức Chúa Trời, thì tất cả sẽ thuận buồm xuôi gió, muôn người đều tâm phục khẩu phục. Nhìn nhận theo cách này thật hết sức ngu muội! Thật không thể tha thứ khi thấy con người đã bị bại hoại nặng nề đến mức trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời và trong lòng họ không có chỗ cho Đức Chúa Trời. Mọi người có nghênh tiếp Đức Chúa Jêsus khi Ngài đến không? Người Do Thái chẳng phải đã cấu kết với chính quyền La Mã để đóng đinh Ngài vào thập giá sao? Bạn dám nói công tác của Đức Chúa Jêsus không phải là con đường thật hay sao? Vậy giờ mọi người đối xử với Đức Chúa Trời Toàn Năng ra sao, khi Ngài đến vào thời kỳ sau rốt? Những thế lực địch lại Đấng Christ của giới tôn giáo đang ra sức chống đối và lên án Ngài, chế độ Sa-tan của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang điên cuồng truy sát Ngài, dùng đủ mọi thủ đoạn để xóa sổ sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời. Việc này ứng nghiệm những gì Đức Chúa Jêsus đã tiên tri: “Vì như chớp nháng lòe từ dưới phương trời nầy đến dưới phương trời kia, thì Con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra(Lu-ca 17:24-25). Đoạn này có ý nghĩa gì? Con đường thật thì luôn bị áp bức! Đấng Christ bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi con người, nên Ngài không tránh khỏi việc bị chống đối, lên án, và bị các thế lực tà ác của Sa-tan truy đuổi. Nếu có ai tự nhận mình là Đấng Christ, nhưng họ không bày tỏ lẽ thật và không bị thế hệ này cự tuyệt, nếu họ không bị các thế lực Sa-tan điên cuồng lên án và công kích, chứng tỏ họ không phải Đấng Christ. Sa-tan căm ghét sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, căm ghét sự tái lâm của Đấng Cứu Thế hơn bất cứ điều gì. Sa-tan biết rằng khi Đấng Cứu Thế đến, mọi người sẽ có cơ hội được cứu rỗi, hiểu lẽ thật và nhìn thấu những âm mưu của Sa-tan. Như vậy họ có thể đạt được sự phân định, cự tuyệt nó, hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời thu nhận. Sau đó Sa-tan sẽ hoàn toàn bị đánh bại, và ngày tàn của nó sẽ đến rất sớm. Bạn nghĩ Sa-tan có chịu để yên không? Không hiểu rõ điều này, mà chỉ bám vào quan niệm của mình và không chịu tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, hay thậm chí còn vào hùa với các thế lực địch lại Đấng Christ của giới tôn giáo, lên án và chống đối Đức Chúa Trời Toàn Năng, sẽ nhận lấy hậu quả khủng khiếp. Hãy cùng xem Đức Chúa Trời Toàn Năng phán những gì: “Những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do Đấng Christ phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian, và những ai không chấp nhận con đường sự sống do Đấng Christ mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, Ta nói rằng những kẻ không chấp nhận Đấng Christ của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Christ là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt, và không có ai có thể đi vòng sau Ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua Đấng Christ. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài và vâng phục con đường của Ngài. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không có khả năng nhận lãnh lẽ thật, và không có khả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời đại cũ và bước vào thời đại mới, và công tác của Ngài là con đường mà tất cả những ai sẽ bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu ngươi không thể thừa nhận Ngài, mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ, hay thậm chí hành hạ Ngài, thì ngươi chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời, và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi Đấng Christ này, chính Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã giao phó để làm công tác của Ngài trên trần thế. Và vì vậy, Ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì ngươi đang báng bổ Đức Thánh Linh. Quả báo mà những kẻ báng bổ Đức Thánh Linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người. Ta cũng nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi chống lại Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, nếu ngươi bác bỏ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, thì sẽ không có ai khác chịu hậu quả thay ngươi cả. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời; ngay cả khi ngươi cố chuộc lỗi, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức Chúa Trời lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại chẳng phải một con người, điều ngươi bác bỏ chẳng phải một sinh linh yếu đuối, mà là Đấng Christ. Ngươi có biết hậu quả của việc này sẽ là gì không? Ngươi sẽ không phải là gây ra một lỗi nhỏ, mà phạm một tội tày trời. Và vì vậy, Ta khuyên mọi người đừng cố giương nanh chống lại lẽ thật, hay đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi, bởi chỉ có lẽ thật mới mang lại cho ngươi sự sống, và không gì ngoài lẽ thật có thể giúp ngươi được tái sinh và chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời một lần nữa(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger