Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

6 phương tiện liên quan

Những suy niệm về sự cứu rỗi: Phải chăng tất cả những ai nhận được sự cứu rỗi của thập tự giá đều sẽ được Đức Chúa Trời đem vào vương quốc thiên đàng?

Bởi XuesongThập tự giá là một dụng cụ tra tấn được sử dụng cho hình phạt tử hình vào thời cổ đại. Sau khi Đức Chúa Jêsus, là Đấng vô tội, đã hy sinh chính mình Ngài như một sự của lễ chuộc tội và bị đóng đinh vì nhân loạ…

04/10/2020