Cầu nguyện mỗi ngày

7 phương tiện liên quan

Nhạc Thánh Ca 2021 | Sự cầu nguyện đích thực

Sự cầu nguyện đích thực là thưa với Đức Chúa Trời những gì trong lòng ngươi,và tương giao với Đức Chúa Trời khi ngươi nắm bắt được ý muốn của Ngài,trao đổi với Đức Chúa Trời thông qua lời Ngài;cảm thấy đặc biệt gần gũi v…

21/04/2021