Đức Chúa Jêsus mà chúng ta hằng tin chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời, không ai dám phủ nhận điều này, nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các ông tin vào chưa hẳn đã là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, vì không có ghi chép nào về Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Kinh Thánh. Vậy thì, các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo đều nói Đấng mà các ông tin chỉ đơn thuần là con người, rằng các ông đã bị lừa. Chỉ có Đức Chúa Jêsus mà chúng ta hằng tin, là Đấng Christ, là Con của Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời Toàn Năng mà các ông tin chỉ là một con người, làm sao có thể khác được?

15/04/2021

Câu trả lời: Niềm tin của mọi người rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời nhập thể không hề sai. Nhưng tại sao mọi người lại tin vào Đức Chúa Jêsus? Có phải mọi người thực sự nghĩ Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời? Mọi người tin vào Đức Chúa Jêsus bởi những gì được chép trong Kinh Thánh và bởi công tác của Đức Thánh Linh. Nhưng nói gì thì nói, nếu chưa gặp mặt Đức Chúa Jêsus, có ai thực sự dám nói mình biết Đức Chúa Jêsus? Trong niềm tin vào Chúa, mọi người đơn giản chỉ lặp lại lời của Phi-e-rơ, rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống, nhưng mọi người có tin Đức Chúa Jêsus là sự biểu lộ và chính là Đức Chúa Trời hay không? Mọi người có dám nói mình nhận ra thực chất thần tính của Đức Chúa Jêsus? Mọi người có dám đảm bảo nếu Đức Chúa Jêsus trở lại để bày tỏ lẽ thật, mọi người sẽ nhận ra tiếng của Ngài? Niềm tin của mọi người vào Đức Chúa Jêsus thực chất chẳng có gì hơn ngoài niềm tin vào cái danh “Đức Chúa Jêsus”. Mọi người không hiểu thực chất thần tính của Đức Chúa Jêsus. Nếu mọi người hiểu, thì tại sao không thể nghe ra tiếng của Thần của Đức Chúa Trời? Sao mọi người không thừa nhận lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đến từ Đức Chúa Trời và đó chính là tiếng và lời của Đức Thánh Linh? Từ những gì tôi thấy hôm nay, cách mà mọi người bác bỏ tiếng Đức Chúa Trời và phủ nhận lẽ thật mà Ngài bày tỏ, tôi dám chắc rằng mọi người không hề biết Đức Chúa Trời nhập thể! Nếu mọi người được sinh ra hai ngàn năm trước, lúc Đức Chúa Jêsus rao giảng và thực hiện công tác, mọi người chắc chắn sẽ về phe với các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, và những người Pha-ri-si của Do Thái giáo để lên án Đức Chúa Jêsus. Tôi nói vậy không phải sao? Những thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, và người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã tin vào duy nhất một Đức Chúa Trời trong nhiều năm, nhưng sao họ lại không nhận ra Đức Chúa Jêsus? Tại sao họ đóng đinh Ngài vào thập giá? Vấn đề ở đây là gì? Tại sao các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo vào thời kỳ sau rốt lại không thể nghe được tiếng của Đức Thánh Linh? Sao họ vẫn lên án công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt? Để tôi hỏi mọi người một câu: Có phải những ai tin vào Đức Chúa Trời nhưng không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể đều là kẻ địch lại Đấng Christ? Những lãnh đạo Do Thái đã chống đối và lên án Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời nhập thể. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị công tác của Đức Chúa Trời phơi bày. Còn những mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo vào thời kỳ sau rốt, những người chống đối và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, không phải họ cũng là những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị công tác của Đức Chúa Trời phơi bày hay sao? Rõ ràng chúng ta có thể thấy đa số các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo đều chống đối và lên án công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, họ chỉ nhìn công tác của Ngài mà không thực sự thấy, họ chỉ nghe lời Ngài mà không thực sự lắng nghe. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ mọi lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Ngài đã chinh phục, cứu rỗi, và lập nên một nhóm những người đắc thắng. Phúc âm vương quốc đang được truyền bá khắp thế giới, không ai lay chuyển được điều này! Liệu các mục sư và lãnh đạo tôn giáo có thể không thấy sự thật về công tác của Đức Chúa Trời hay không? Sao họ vẫn có thể nói những điều lố bịch như, “Tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là tin vào con người”? Ngẫm nghĩ điều này, tôi liền nhớ đến Đức Chúa Jêsus, khi Ngài đến để thực hiện công tác, đã bị chống đối, lên án và báng bổ như thế nào bởi những thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, và những người Pha-ri-si của Do Thái giáo. Không phải họ cũng nói rằng tin vào Đức Chúa Jêsus là tin vào con người hay sao? Vấn đề ở đây là gì? Điều này chứng tỏ có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời cao, nhưng lại rất ít người hiểu biết về Đức Chúa Trời nhập thể. Tại sao Đức Chúa Jêsus lên án những người Pha-ri-si đã chống đối Ngài? Vì họ chỉ tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ ở trên trời cao, nhưng lại lên án và chống đối Đức Chúa Trời nhập thể.

Các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, và những người Pha-ri-si rõ ràng đã thấy thẩm quyền và quyền năng của lời và công tác của Đức Chúa Jêsus. Sao họ vẫn còn có thể trơ trẽn chống đối, lên án và báng bổ Đức Chúa Jêsus? Họ nói rằng Ngài đã trừ quỷ bằng cách nhờ chúa quỷ Bu-ên-xe-bun, nhằm mục đích mê hoặc con người, và còn đóng đinh Ngài vào thập giá khi Ngài còn sống, như vậy chứng tỏ điều gì? Chẳng phải họ làm những điều đó vì họ coi Đức Chúa Jêsus như một người bình thường hay sao? Như họ đã nói, “Đó không phải là người Na-xa-rét, con trai một gã thợ mộc hay sao?” Trong quan niệm của những người Pha-ri-si, xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể phải sở hữu những tố chất siêu nhiên. Ngài phải khôi ngô, cao trọng, với khí chất bất phàm và uy phong lừng lẫy. Lời của Ngài phải kinh thiên động địa và đinh tai nhức óc, làm con người kinh sợ, để không ai dám đến gần. Nếu không thì không phải Đức Chúa Trời. Thật ra, họ chẳng hề có hiểu biết căn bản về sự nhập thể là gì và không chịu tìm kiếm lẽ thật trong lời và công tác của Đức Chúa Jêsus, để tìm thấy tâm tính của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có gì và là gì. Họ coi Đức Chúa Jêsus như một người thường, phán xét và báng bổ Ngài dựa trên ảo tưởng và quan niệm của chính họ. Điều này chứng tỏ rằng họ tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không hiểu Ngài và thậm chí chống lại Ngài. Hiện tại, các mục sư và trưởng lão tôn giáo nói rằng Đấng mà chúng ta tin vào chỉ là con người. Điều này chẳng khác gì các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo, và những người Pha-ri-si của Do Thái giáo đã lên án những người đi theo Đức Chúa Jêsus. Như mọi người thấy, đa số các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo không khác gì những người Pha-ri-si đạo đức giả thời xưa, họ đều tin vào Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời chống lại Ngài. Họ là những kẻ vô lại chỉ thừa nhận Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời cao nhưng lại phủ nhận chính Đấng Christ! Họ có quyền gì để lên án những người tiếp nhận và vâng phục Đấng Christ?

Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở lại trong xác thịt để bày tỏ lời Ngài và công tác giữa con người. Lần này Ngài trở lại chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể. Nhìn vẻ bề ngoài, Đức Chúa Trời Toàn Năng trông giống như một người thường, sống một cách thực tế cạnh con người, sống giữa họ, và tham gia vào đời sống của họ. Ngài bày tỏ lẽ thật tùy theo nhu cầu của con người và thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Nếm trải công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng tôi đã nghe lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng bằng chính đôi tai mình. Chúng tôi đã thấy Ngài tỏ lộ lẽ nhiệm mầu của kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời bằng chính mắt mình, đó chính là nội tình ba giai đoạn công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, mục đích kế hoạch quản lý của Ngài, lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, cách mà Sa-tan làm bại hoại nhân loại, thực chất và lẽ thật của sự bại hoại do Sa-tan của con người, cách mà Đức Chúa Trời làm tinh sạch, cứu rỗi, và hoàn thiện con người, ý nghĩa và mục đích công tác phán xét của Đức Chúa Trời, người Đức Chúa Trời yêu thương, và người Ngài nguyền rủa, người sẽ được cứu rỗi và người sẽ bị hủy diệt, đích đến của con người, kết cục của toàn bộ loài người, và cách vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện trên trái đất… Khi bày tỏ những lẽ thật này, Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phán xét và phơi bày tâm tính sa-tan của con người, bản tính của họ và thực chất sự chống đối Đức Chúa Trời, cho phép ta hiểu thực chất và sự thật của sự bại hoại hoàn toàn do Sa-tan, để thấy mình kiêu ngạo, khoác lác, phản trắc và ích kỉ như thế nào, chúng ta chẳng có giống con người chút nào, chúng ta không xứng đáng được sống trước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhập thể, khiêm tốn ẩn mình và sống giữa con người ô uế và bại hoại, bày tỏ lẽ thật để phán xét, phơi bày và cứu rỗi con người. Trong thâm tâm chúng tôi cảm thấy thực chất sự sống của Đức Chúa Trời là nhân từ và đáng kính. Tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại là chân thật! Nếm trải sự phán xét của Đức Chúa Trời bằng lời, chúng tôi trở nên quen thuộc với tâm tính công chính, thánh khiết và không thể xúc phạm của Ngài, cảm thấy thẩm quyền và quyền năng trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Một cách vô thức, sự kính trọng Đức Chúa Trời lớn dần trong tim chúng tôi, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm lẽ thật, và tâm tính sự sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Đó chính là lúc chúng tôi thực sự nhận ra rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể đã bày tỏ toàn bộ lẽ thật để tich sạch và cứu rỗi chúng ta, cho phép chúng ta tự dẹp bỏ sự kiêu ngạo, phản trắc, và tâm tính sa-tan của mình, và sống trọn vẹn hình tượng của một con người thành thực. Đức Chúa Trời Toàn Năng sống giữa chúng ta, đi lại trong các hội thánh. Bề ngoài, Ngài chỉ là một người thông thường, nhưng Ngài bày tỏ lẽ thật và biểu lộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời có gì và là gì. Những người theo Ngài và nếm trải công tác của Ngài đã nhận được lẽ thật, đường đi, và sự sống. Họ thấy cách Đức Chúa Trời thực hiện công tác thực tế và khôn ngoan như thế nào. Họ thấy cách Đức Chúa Trời khiêm tốn và ẩn mình, và Ngài đáng yêu mến như thế nào, Ngài không chút kiêu ngạo, tâm tính của Ngài không chút bại hoại. Sẽ là hợp lý khi cho rằng Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao, sẽ mặc lấy thân thể cao lớn uy dũng, thứ thân thể mà con người buộc phải thờ phụng. Nhưng Đức Chúa Trời đã không làm thế. Để cứu rỗi con người bại hoại, Đức Chúa Trời đã mặc lấy một xác thịt thông thường, vẻ mặt của một người hoàn toàn bình thường và đến sống giữa con người bại hoại chúng ta. Ngài bày tỏ những lời, phán xét, và cung ứng cho chúng ta tùy theo nhu cầu. Đức Chúa Trời nhập thể như một người nghèo khổ và đã chịu đựng những sự sỉ nhục lẫn đau khổ. Bên cạnh đó, Ngài phải chịu vu oan, lên án, và bác bỏ của nhân tính bại hoại, cũng như sự truy lùng và bách hại của chính quyền Trung Cộng, kể cả vậy, Đức Chúa Trời vẫn bền bỉ với sức mạnh ý chí vô biên để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã phải chịu nỗi thống khổ để cứu rỗi nhân loại! Tình yêu của Đức Chúa Trời cho nhân loại thật sự chân thật! Từ điều này, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời thánh khiết và vĩ đại dường nào. Không có lời nào diễn tả được Ngài! Đức Chúa Trời Toàn Năng mang chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, mang chúng ta đến đối diện với Đức Chúa Trời, để chúng ta thấy được Ngài, hiểu Ngài, và có tình yêu chân thật dành cho Ngài, và nhờ đó, chúng ta được Ngài hoàn thiện, để có thể thật sự thờ phụng và vâng phục Ngài. Trong thâm tâm chúng tôi đều thừa nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng mà chúng tôi hằng tin chính là Đức Chúa Jêsus đã trở lại trong xác thịt. Ngài là con người, nhưng cũng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng Tạo Hóa của trời, đất và vạn vật! Nhưng các mục sư và trưởng lão tôn giáo lại lên án, cho rằng chúng tôi đã tin vào một con người bình thường. Vậy giờ tôi xin hỏi: Trong nhân loại, có ai có khả năng bày tỏ lẽ thật và tiếng của Đức Chúa Trời? Có ai giữa con người có thể thực hiện công tác tinh sạch và cứu rỗi nhân loại một cách thực tế như vậy? Trong nhân loại, ai có thể cho phép con người bại hoại được hoàn thiện để thực sự hiểu biết và vâng phục Đức Chúa Trời nhờ nếm trải công tác của Ngài? Không có ai, không một ai! Chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể thực hiện công tác thực tế như thế. Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự biểu lộ của Đấng Cứu Thế. Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể trên thực tế. Chỉ Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thể cứu rỗi nhân loại và chu cấp cho nhân loại đích đến yêu thương!

Trích từ kịch bản phim Lẽ nhiệm mầu của sự tin kính: Phần hai

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Nội dung liên quan